Gyűjtemények

1. Fegyver-szakgyűjtemény

A Rendőrmúzeum fegyver-szakgyűjteményében közel háromszáz fegyver található, melynek egy kisebb része a múzeum állandó kiállításaiban látható. A gyűjtemény három részre osztható:

a, gyári lőfegyverek
A gyári lőfegyverek közé azok a sorozatgyártás során előállított fegyverek kerültek, amelyeket a Magyar Királyi Csendőrség, a Magyar Rendőrség, a Munkásőrség és a Magyar Határőrség állományában használtak az elmúlt bő másfél évszázad alatt a csappantyús pisztolyoktól kezdve egészen napjaink Jericho pisztolyáig.

b, házilag előállított és átalakított lőfegyverek
Ebbe a csoportba kerültek azok a bűnesetek során lefoglalt lőfegyverek, amelyeket az elkövetők házilag állítottak elő, vagy egy gyári lőfegyvert alakítottak át. Ezek közül a múzeumban láthatóak fából és néhány fém elemből kialakított házi készítésű fegyverek, illetve a filmekbe illő, sétabotból és tollból átalakított fegyverek.

c, egyéb fegyverek
Ide az ún. hidegfegyverek – az olyan fegyverek, amelyek nem használnak magas hőmérséklettel járó kémiai reakciót működésük közben – tartoznak pl. kardok, szablyák, melyeket a rendészeti szervek használtak, valamint olyan balták és kések, melyek egy-egy bűnügy tárgyi bizonyítékai.

2. Numizmatikai-szakgyűjtemény


Az intézmény numizmatikai-szakgyűjteményébe nem csak a fém- és papírpénzek kerültek besorolásra, de itt kaptak helyet a különböző kitüntetések, szolgálati érdemjelek, emlékérmek, emlékplakettek és sportérmek is. A Rendőrmúzeumban megtekinthető többek között a „Detektív jelvény (1920-1944)”, „Nyomozó jelvény (1947-1949)” is, mely szintén a numizmatikai szakgyűjtemény részét képezi.
3. Egyenruha-szakgyűjtemény


Az egyenruhák változása látványosan mutatja be a testület fejlődését a Magyar Királyi Csendőrség katonai jellegű és színű egyenruhájának egyszerűségétől a XX. század elején jellemző ékes díszítésű ruhákon át napjaink öltözetéig. A múzeum egyenruha-szakgyűjteménye két csoportból áll:

a, magyar egyenruhák

Ebbe a csoportba a Magyarországon rendszeresített elsősorban rendőrségi / csendőrségi / szakszolgálati (helyszínelő, bombakereső, kutyás-rendőr) egyenruhák tartoznak, melyek közül a Rendőrmúzeum kiállításaiban számos egyenruha megtalálható.

b, külföldi egyenruhák

A Rendőrmúzeum kihelyezett állandó kiállításában Tarnamérán tekinthető meg mintegy 120 ország 150 darab rendőrségi / csendőrségi egyenruhája.


4. Történeti dokumentáció-szakgyűjtemény

Ebbe a kategóriába tartoznak az olyan papír alapú szöveges dokumentumok, mint például az oklevelek, kinevezések, rendőreskük, igazolványok, útlevelek, parancsok. A Rendőrmúzeum kiállításaiban találhatóak pl.: dicsérő okiratok, különböző korszakokból származó rendőreskük, rendőr- és detektívigazolványok, útlevelek, bizonyítványok, korabeli újságok.

5. Fénykép-szakgyűjtemény

A múzeum fotóanyagában olyan fotók vannak, amelyek a rendőri élet valamely eleméhez köthetőek. Megtalálhatók közöttük bűnügyi- és baleseti fényképek, rendőri munkát megörökítő fotográfiák (igazoltatás, helyszínelés, forgalomirányítás, protokoll rendezvényeken való részvétel stb.), de a „Múlt és jelen” című, állandó kiállításként bemutatott fényképgyűjtemény is itt kapott helyet.

6. Történeti tárgyi-szakgyűjtemény


A Rendőrmúzeum történeti tárgyi gyűjteményében azok a tárgyak szerepelnek, amelyek az egyéb szakgyűjteményekbe nem sorolhatóak be. Ide értendők többek között a rendőrségnél használt gépjárművek, technikai- és egyéb használati eszközök (rabosító fényképezőgép, helyszínelők eszközei, bilincsek stb.), a különböző bűntettek során használt és később lefoglalásra került eszközök, de „Kántor” is a múzeum történeti tárgyi szakgyűjteményének részét képezi. A Rendőrmúzeum egyik kiemelkedő „szereplője” Kántor – híres nyomkövető kutya – , mely a múzeum állandó kiállításában látható.


7. Kiállítási segédanyag-szakgyűjtemény

Az ún. kiállítási segédanyagok kaptak besorolást ebbe a csoportba pl: hiteles források alapján készített másolatok, makettek, berendezések. A Rendőrmúzeum kriminalisztikai kiállításában látható többek között a hírhedt 1953-1954-ben Jancsó Ladányi Piroska által elkövetett bűnügy makettje is.