Rendőrmúzeum története
(jogelőd szervezetek: Bűnügyi Múzeum, Bűnügyi és Rendőrség-történeti Múzeum)

A Rendőrmúzeum jogelődjét, a Bűnügyi Múzeumot 1908-ban alapították. Rudnay Béla főkapitánysága idején az 1890-es években kezdték el gyűjteni a Budapesti Rendőr-főkapitányság lelkes rendőrtisztviselői az érdekesebb bűnjeleket és a rendőrségi relikviákat. Az alapítás évében 1908-ban a Bűnügyi Múzeum a Budapesti Rendőr-főkapitányság épületének Ferenc József téri frontján (mai Széchenyi István tér-Budapest, V. kerület Lánchíd pesti oldala) került kialakításra, melynek első vezetője Dr. Kelety Géza rendőrfogalmazó, későbbi budapesti rendőrfőkapitány-helyettes volt. Hivatalosan a 20001/1908-as igazságügy miniszteri rendelet alapján jött létre a Bűnügyi Múzeum, amely rendelet kimondta „mindazon tárgy, amelyet a bírói, vagy közigazgatási hatóság elkoboztatott, ha büntetőjogi tudományos továbbképzés céljaira alkalmasnak találtatik, vagy olyannak mutatkozik, mely a bűncselekmények elkövetésének új módozatát világítja meg, a budapesti Magyar Királyi Államrendőrség főkapitányi hivatalánál szervezett Bűnügyi Múzeum részére küldendő meg”. A Bűnügyi Múzeum 1926-ban új helyre a Zrínyi u. 2-7. sz. alatt lévő épületbe költözött, ahol kulturált, tágas kiállítótermekben fogadhatta látogatóit. Az 1940-es években több mint 10 000 db tárgy alkotta a múzeum törzsanyagát, amely a II. világháború évei alatt szinte teljesen megsemmisült. 1958-ban kezdődött meg a múzeum újjászervezése Budapesten a Németvölgyi úton, miután a rendőrség vezetői felismerték, hogy a múzeum milyen jelentős szerepet tölthet be a rendőrségi állomány kiképzésében, nevelésében.

1963-ban új helyen (1087 Budapest, Mosonyi u. 9. – volt toloncház), a mai Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet épületében alakították ki a Bűnügyi Múzeumot, amely 1967-ben kapta meg működési engedélyét, mint országos gyűjtőkörű szakmúzeum. Ebben az épületben a múzeum 1997-ig működött, ahol a múzeum „zártkörű” volt, azaz a múzeumot csak meghatározott körű látogatók (rendőrök, rendőri iskolák hallgatói, önkéntes rendőrök, joghallgatók, orvostanhallgatók stb.) tekinthették meg. A múzeum „zárkörű” jellege a múzeum anyaga, illetve a múzeumnak helyet biztosító objektum védettsége miatt került meghatározásra. 1997 augusztusában a Bűnügyi Múzeum bezárta kapuit, majd 1999. április 26-tól új helyen, új névvel, megújult tartalommal nyílt meg újra a ma már Rendőrmúzeumként ismert intézmény a Mosonyi utca 5. szám alatt. Ettől az időponttól a múzeum teljes kiállítási anyaga nyilvánossá vált, azaz bárki által megtekinthető.